MINAT TERHADAP SEKTOR MINYAK & GAS, TERBITAN AWAM DAYANG 839 PERATUS LEBIH LANGGANAN – Bakal Disenarai Pada 24 April

KUALA LUMPUR, 15 April: Keyakinan pelabur yang ditunjukkan terhadap terbitan awam penyedia perkhidmatan minyak dan gas huluan, Dayang Enterprise Holdings Bhd’s (DEHB) telah menyumbang kepada lebihan langganan sebanyak 839 peratus ke atas saham barunya yang berjumlah 17.6 juta dengan harga RM1.45 per saham.

Menurut Tengku Yusof Tengku Ahmad Shahruddin, Pengarah Urusan DEHB, terbitan awam yang dibuka untuk langganan pada 31 Mac, telah menerima lebihan langganan sebanyak 8.39 kali dan pada tarikh tutup penawaran pada 11 April.

Dayang telah berjaya menarik 23,765 permohonan bagi 165 juta saham berbanding 17.6 juta saham yang telah ditawarkan.

Menurut Tengku Yusof. “Kami sangat teruja dengan sambutan yang diterima terhadap terbitan awam ini dan lebihan langganan ini memperlihatkan keyakinan pelabur terhadap DEHB. Maklum balas yang kami terima membuktikan pasaran IPO (tawaran awam permulaan) di Malaysia masih amat menarik dan kukuh untuk terbitan awam.

Menurut beliau lagi, kesemua saham baru yang ditawarkan berjumlah 85.87 juta telah dilanggan sepenuhnya. Ini termasuk 17.6 juta saham awam, 8.5 juta saham kepada para pengarah, kakitangan dan rakan perniagaan DEHB yang layak dan 59.7 juta saham kepada para pelabur yang telah dikenalpasti.

Mengenai tarikh penyenaraian, Tengku Yusof berkata setelah berbincang dengan lembaga pengarah, DEHB memutuskan untuk disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia pada 24 April ini.

Sebaik sahaja pengapungan saham di Papan Utama, DEHB akan mempunyai modal pasaran sebanyak RM510.4 juta, berdasarkan harga IPO dan modal saham terbitan dan berbayar yang diperbesarkan berjumlah 352 juta saham.

DEHB dijangka bakal mengumpul dana sebanyak RM124.5 juta melalui IPO di mana 41 peratus atau RM51.45 juta daripada hasil yang diterima akan diperuntukkan sebahagiannya untuk membiayai pembinaan sebuah kapal marin yang baru dan membeli jentera dan peralatan baru, manakala selebihnya iaitu sejumlah RM60 juta akan digunakan untuk menebus keseluruhan Nota Islam jangka sederhana syarikat.

DEHB menyediakan pelbagai produk dan perkhidmatan untuk sektor huluan bagi industri minyak dan gas dan ini termasuk perkhidmatan penyelenggaraan bahagian atas (topside) luar pesisir, operasi pembikinan kecil, perkhidmatan penyambungan (hook-up) dan penjayaan (commissioning) luar pesisir.

Sehingga kini, DEHB telah menyiapkan kontrak berjumlah RM934 juta dan mempunyai buku pesanan bernilai RM627 juta untuk tempoh tiga tahun akan datang. DEHB juga telah mengemukakan tender untuk pelbagai kontrak yang berjumlah dalam RM595 juta.

Syarikat yang telah beroperasi selama lebih 27 tahun mempunyai pelanggan seperti Petronas Carigali, Sarawak Shell, Sabah Shell, ExxonMobil dan Murphy Oil, syarikat yang berpengkalan di Amerika Syarikat.

DEHB telah mencatatkan perolehan berjumlah RM127.1 juta bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2007.

DEHB disenaraikan sebagai antara sepuluh syarikat terkemuka yang menjalankan kerja-kerja perkhidmatan penyelenggaraan bahagian atas (topside) dan perkhidmatan penyambungan (hook-up) dan penjayaan (commissioning) luar pesisir daripada 59 buah syarikat yang menyediakan perkhidmatan yang sama di negara ini.